Geschiedenis

De sluiting van De Groote Club in 1975 vormde de aanleiding voor het oprichten van De Amstel Club op 3 juni 1976. Een aantal leden van De Groote Club was ondergebracht bij de Industriële Club, maar bij velen leefde de behoefte aan een eigen club met de zekerheid gelijkgestemde of gelijkgerichte mensen uit het bedrijfsleven, de vrije beroepen e.d. te ontmoeten. De leden uit de vrije beroepen werden voornamelijk gezocht onder de advocaten, accountants, architecten, artsen en notarissen.

Besloten werd om de club onder te brengen in het Amstel Hotel, dat zich bereid toonde om hiertoe een ingrijpende verbouwing uit te voeren.

Niet alleen het bedrijfsleven werd voor het lidmaatschap uitgenodigd. Ook uit de universitaire wereld, de kunst en de medische wereld kwamen leden voort. 

Er werd een formulie opgesteld met een eigentijds karakter, waarbij ook vrouwen welkom waren en de partners van de leden gelijke rechten kregen als de leden zelf. Uitgangspunt was dat de club zowel een zakelijke als een sociale functie moest hebben. 

De club moest niet gezien worden als een voortzetting van de Groote Club of als concurrentie voor de Groote Industrieele Club. De Amstel Club had niet alleen een heel andere opzet maar, al was het maar door de ligging buiten het stadscentrum, ook een ander bereik. 

 

Heden

De Amstel Club geniet een 'elitair' imago door de strenge ballotage, de locatie, de accommodatie en een ledenbestand dat voor iedereen waarde toevoegt. In tegenstelling tot dit imago heerst er een informele, toegankelijke en warme sfeer binnen de club.

De clubruimte op de balustrade van het Amstel Hotel is een ontmoetingspunt voor de leden en is ingericht met diverse zitjes, een leestafel, koffie- en theefaciliteiten en een terras.

De club organiseert diverse evenementen voor haar leden en hun introducés, zowel binnen als buiten het Amstel Hotel. Bij veel leden blijken deze evenementen de reden te zijn geweest om lid te worden.

De leden genieten bepaalde privileges in het hotel in de vorm van kortingen en kunnen tevens gebruik maken van de facilteiten van een aantal zusterclubs in het buitenland.