De Amstel Club biedt een inspirerende en ontspannende omgeving en een netwerk van gedreven mensen, die nieuwe contacten en interessante discussies op waarde weten te schatten, ervaringen delen en leren met en van elkaar.

 

Het lidmaatschap is verdeeld in:

  • individueel lidmaatschap
  • bedrijfslidmaatschap
  • partnerlidmaatschap.

  

Entreegeld en contributie

Het entreegeld bedraagt Euro 500 per persoon.

De contribu­tie bedraagt Euro 750 per persoon per jaar.

Partnerleden betalen Euro 300 per persoon per jaar en betalen geen entreegeld.

Regioleden (woonachtig buiten de BENELUX), betalen Euro 450 contributie per jaar en krijgen 50% korting op het entreegeld.

Bij het bedrijfslidmaatschap wordt slechts één maal entreegeld geheven. De personen die lid zijn via het bedrijfslidmaatschap betalen Euro 750 contributie per persoon per jaar.

De contributie wordt bij inschrijving naar rato in rekening gebracht.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

  

Opzegtermijn

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts tegen het einde van het boekjaar geschieden. Dit dient schriftelijk te gebeuren, met inachtneming van tenminste een maand, dus vóór 1 december. De ontvangst van de opzegging wordt schriftelijk bevestigd door ons secretariaat.